Våra tjänster

HSB Nordvästra Skåne erbjuder en lång rad tjänster som förenklar ert styrelsearbete. Att få assistans med ekonomi, administration, förvaltning och byggprojekt kan vara värt mycket, både i tid och för att eliminera risker för fel. HSB Nordvästra Skåne har lång erfarenhet av att bygga, förvalta och sköta fastigheter. Vi arbetar regionalt och är väl förtrogna med den nordvästskånska bostadsmarknaden. Våra tjänster passar alla fastighetsägare, stora som små, och vi vänder oss även till föreningar som inte är medlemmar i HSB.

Visa som