Budget och Analys

Långsiktig planering och budgetering ger god ekonomi för er förening.

HSB Nordvästra Skåne kan hjälpa föreningen med förslag på både budget och prognoser. Fastighetsförvaltning innebär både stora investeringar och långsiktig planering. Därför arbetar vi alltid med 10-årsprognoser.

Budget och 10-årsprognos

Våra budgetar och 10-årsprognoser innehåller, förutom relevant ekonomisk information, alltid tydliga kommentarer och förklaringar som hjälper till att tolka siffrorna.

Jämförande prognoser

Vi gör 10-årsprognoserna i två varianter, en med föreslagna avgiftshöjningar och en utan avgiftshöjningar. Då ser man enkelt hur avgiftshöjningar påverkar resultat och likvida medel. Ni får också en likviditetsprognos för en 10 års-period. I budgetmaterialet finns dessutom en ekonomisk ordlista som förklarar alla begrepp.

Använd föreningens pengar klokt

För ett tillförlitligt beslutsunderlag vid olika typer av investeringar hjälper vi till att upprätta kalkyler. Vi tar också fram lämplig information som ni kan presentera för medlemmarna på ett informationsmöte där även vi kan medverka.

För bättre kontroll på föreningens löpande betalningsförmåga kan vi även upprätta likviditetsrapporter. Översiktliga likviditetsprognoser ingår i våra 10-årsprognoser.

Möte med styrelsen

Vi planerar gärna ett möte med styrelsen där vi presenterar budget och analyser. Vi kan också ta fram lämplig dokumentation som antingen styrelsen eller vi på HSB kan presentera för medlemmarna.

Låt oss tillsammans skapa rätt förutsättningar för er förening!

Kontakta oss om våra tjänster

Annette Månsson

Projektledare och avtalsansvarig administrativ förvaltning

042-19 95 30

Skicka e-post

Andra tjänster inom Ekonomisk förvaltning