Välkommen till webbplatsen för HSB Nordvästra Skåne. Vi hoppas att du finner vår webb informativ och användarvänlig. Här följer allmän information om användningen av vår webbplats.

Den information som publiceras av HSB Nordvästra Skåne strävar vi alltid efter att hålla aktuell och korrekt. Vi gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplats eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du har till informationen är därför helt på egen risk.