Föreningsstämman är HSB Nordvästra Skånes högsta beslutande organ

HSB-bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne är våra ägare och de väljer årligen representanter (fullmäktigeledamöter), vilka kallas till HSB Nordvästra Skånes ordinarie föreningsstämma.

Föreningsstämman behandlar bland annat årsredovisning och bokslut, väljer styrelse och behandlar eventuellt inkomna motioner.

Årets ordinarie föreningsstämma äger rum den 7 december 2023 kl 18.00 på vårt kontor i Ramlösa Brunnshotell, Helsingborg.

Valberedning

Valberedningen består av Stefan Thelandersson (ordförande), Per Holst och Marie Nielsen.

Nomineringar till uppdrag som styrelseledamot, revisor, valberedning och föreningsgranskare ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 augusti.

Valberedningen nås enklast via e-post: val@hsbnvs.se. Du kan även skicka din nominering med post till:
HSB Nordvästra Skåne, Valberedningen, Box 2030, 250 02  Helsingborg

Motioner
Medlem eller fullmäktige, som önskar att få ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före oktober månads utgång.

Denna motion ska innehålla ett förslag till beslut som stämman kan ta ställning till.

Motioner skickas undertecknade med post till:
HSB Nordvästra Skåne, Motion, Box 2030, 250 02 Helsingborg.

HSBs kod för föreningsstyrning
HSBs kod för föreningsstyrning är ett styrdokument för vår verksamhet som bland annat ger stöd till styrelse och valberedning samt medlemmars rätt till insyn och inflytande.

HSBs kod för föreningsstyrning >

Årsredovisningar

De senaste åren har vi valt att presentera våra årsredovisningar digitalt för att minska miljöpåverkan på de sätt vi kan. Här nedan hittar du alla våra digitala årsredovisningar.

Alla våra digitala årsredovisningar >

 

 

Stämmoprotokoll, valberedningens instruktion och årsredovisning

2022

Stämmoprotokoll 2022

Instruktion för valberedningen 2022

Till vår digitala årsredovisning 2021/2022

2021

Stämmoprotokoll 2021

Instruktion för valberedningen 2021

Till vår digitala årsredovisning 2020/2021

2020

Stämmoprotokoll 2020

Instruktion för valberedningen 2020

Till vår digitala årsredovisning 2019/2020

2019

Stämmoprotokoll 2019

Valberedningens instruktion 2019

Till vår digitala årsredovisning 2018/2019

2018

Stämmoprotokoll 2018

Valberedningens instruktion 2018

Till vår digitala årsredovisning 2017/2018