Föreningsstämman är HSB Nordvästra Skånes högsta beslutande organ

HSB-bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne är också våra ägare och dessa väljer årligen representanter (fullmäktigeledamöter), vilka kallas till föreningsstämman.

Föreningsstämman behandlar bland annat årsredovisning och bokslut, väljer styrelse och behandlar eventuellt inkomna motioner.

Föreningsstämma 2021

HSB Nordvästra Skånes ordinarie stämma hölls den 9 december kl. 18.00.

Valberedning

Valberedningen består av Stefan Thelandersson, ordförande, Per Holst, Tina Martin och Mikael Skoog.

Valberedningen nås enklast med e-post till val@hsbhbg.se. Det går även att skicka post till:
HSB Nordvästra Skåne, Valberedningen, Box 2030, 250 02  Helsingborg

Nomineringar till uppdrag som styrelseledamot, revisor, valberedning mm ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 augusti.

Motioner
Medlem eller fullmäktige, som önskar ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före oktober månads utgång.

En motion ska innehålla förslag till beslut som stämman kan ta ställning till.

Motion skickas undertecknad med post till:
HSB Nordvästra Skåne, Motion, Box 2030, 250 02 Helsingborg.

HSBs kod för föreningsstyrning
HSBs kod för föreningsstyrning är ett styrdokument för vår verksamhet som bland annat ger stöd till styrelse och valberedning samt medlemmars rätt till insyn och inflytande.

HSBs kod för föreningsstyrning >

Årsredovisningar

Under de senaste åren har vi valt att göra digitala årsredovisningar för att minska miljöpåverkan på de sätt vi kan. Här nedan hittar du alla våra digitala årsredovisningar.

Alla våra digitala årsredovisningar >

 

 

Stämmoprotokoll, valberedningens instruktion och årsredovisning

2021

Stämmoprotokoll 2021

Instruktion för valberedningen 2021

Till vår digitala årsredovisning 2020/2021

2020

Stämmoprotokoll 2020

Instruktion för valberedningen 2020

Till vår digitala årsredovisning 2019/2020

2019

Stämmoprotokoll 2019

Valberedningens instruktion 2019

Till vår digitala årsredovisning 2018/2019

2018

Stämmoprotokoll 2018

Valberedningens instruktion 2018

Till vår digitala årsredovisning 2017/2018