För oss är det givet att värna om vår personal och våra kunder. Vi arbetar också kontinuerligt för en bättre samtid både när det handlar om vår miljö och människor som har sämre förutsättningar. Här finns delar av de projekt vi valt att fokusera på.

HSBs Klimatavtal

HSB har gemensamt kommit överens om att upprätta ett klimatavtal för att åstadkomma en gemensam sänkning av växthusgaser. Detta innebär att HSB Nordvästra Skåne till år 2023 ska minska sina utsläpp av koldioxidekvivalenter med 50 procent jämfört med 2008 års nivåer. HSB som organisation hade som delmål att minska klimatpåverkan med 30 procent till 2016. Redan 2015 har HSB som helhet minskat klimatpåverkan med 47 procent.

Vårt internationella engagemang

Att vara omtänksam innebär inte bara omtänksamhet om personal och kunder. För oss är det även viktigt att visa omtanke och stötta människor i utvecklingsländer till ett bättre boende. Vi stöttar därför ett boendekooperativ i Nicaragua.

Kooperativet har funnits i flera år, men har inte kunnat börja bygga bostäder, då de har haft svårt att få finansiering för markköp. Kooperativets medlemmar bor idag hemma hos släktingar eller hyr ett boende med undermålig standard. Många är trångbodda och lever under svåra förhållanden. Vi har därför beslutat att gå in med 650 000 kr i en särskild markfond. Detta leder till att kooperativet får egna bostäder och därigenom ges möjlighet att försörja sig själv. Projektet drivs tillsammans med biståndsorganisationen We Effect.

Vi satsar på friskvård

Under två år har vi sponsrat Helsingborg Marathon och utmanat våra medarbetare och medlemmar att springa. Vi har haft flera stafettlag med personal och våra medlemmar har sprungit både stafetten och maratondistansen. Vår personal är viktig för oss. Vi erbjuder därför frikostiga friskvårdsbidrag till all personal.