För oss är det givet att värna om vår personal och våra kunder. Vi arbetar också kontinuerligt för en bättre samtid både när det handlar om vår miljö och människor som har sämre förutsättningar. Här finns delar av de projekt vi valt att fokusera på.

HSBs Klimatavtal

HSB har gemensamt kommit överens om att upprätta ett klimatavtal för att åstadkomma en gemensam sänkning av växthusgaser. Detta innebär att HSB Nordvästra Skåne till år 2023 ska minska sina utsläpp av koldioxidekvivalenter med 50 procent jämfört med 2008 års nivåer. HSB som organisation hade som delmål att minska klimatpåverkan med 30 procent till 2016. Redan 2015 har HSB som helhet minskat klimatpåverkan med 47 procent.

Vårt internationella engagemang

Att vara omtänksam innebär inte bara omtänksamhet om personal och kunder. För oss är det även viktigt att visa omtanke och stötta människor i utvecklingsländer till ett bättre boende. Vi stöttar därför olika boendekooperativ i Nicaragua.

Kooperativen har inte kunnat börja bygga bostäder, då de har haft svårt att få finansiering för markköp. Kooperativens medlemmar bor därför hemma hos släktingar eller hyr ett boende med undermålig standard. Många är trångbodda och lever under svåra förhållanden. Vi har därför beslutat att gå in med 650 000 kr i en särskild markfond. Fonden lånar ut pengar till olika kooperativ. När kooperativet har återbetalt sitt lån kan ett nytt kooperativ få låna pengar från fonden. Projektet drivs tillsammans med biståndsorganisationen We Effect.

Vi är både glada och stolta över att kunna berätta att det har byggts 10 bostäder i kooperativet Altos de Leon Sureste med hjälp av finansiering från oss. Bostäderna stod klara i slutet av 2018. Övriga 8 bostäder i detta projekt byggs med enskild finansiering av medlemmarna.

Julen 2021 har vi valt att skänka ett bidrag till Plan Internationals arbete för att fler flickor ska få möjlighet till utbildning.

Vi är också stolta guldsponsorer till Team Rynkeby – God Morgons Helsingborgslag.

Vi satsar på friskvård

Vi är stolta sponsorer av Padel Crew i Helsingborg. Vår sponsring medför att barn och unga kan spela gratis padel på vardagar mellan kl 14-16.30. Vi vill med denna satsning medverka till en aktiv fritid för barn och unga.

HSB Nordvästra Skåne är även partner till OV Helsingborgs satsning ”Handbollsskola för alla” som ger barn i utsatta områden möjlighet att både utöva handboll och få hjälp med läxläsningen.

Vi vill slå ett slag för motion och friskvård även för vår personal. I år är vi därför stolta partners till Helsingborg Marathon som under 2022 arrangerar 7 löpträningar och 5 tillfällen med padelträning för vår personal. Medlemmar i HSB får också rabatt på startavgiften på de olika loppen under Helsingborg Marathon.

Vår personal är viktig för oss. Vi erbjuder därför frikostiga friskvårdsbidrag till all personal.