Det bästa för din bostadsrättsförening eller fastighet!

Välskötta fastigheter ger ett bra boende, det tycker vi är en självklarhet. Och ett bra boende för med sig god värdeutveckling, trivsamhet och trygghet.

HSB Nordvästra Skåne ägs av våra medlemmar. Vi förvaltar cirka 150 bostadsrättsföreningar med runt 9 200 lägenheter i nordvästra Skåne; från Rydebäck i söder till Ängelholm i norr och Röstånga och Ljungbyhed i öst. Vårt huvudkontor finns i Ramlösa Brunnshotell i Helsingborg.

Hög kvalitet och trygga bostadsinvesteringar

Vi har i drygt 85 år levererat tjänster åt bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. Vi har uppfört många fastigheter från grunden, i huvudsak åt bostadsrättsföreningar. Med egna höga krav på kvalitet är våra projekt ofta förebilder gällande design, kvalitet, funktionalitet och hållbarhet.

Flera av våra bostadsprojekt har rönt uppmärksamhet för sina arkitektoniska värden, både nationellt och internationellt; tre goda exempel på detta är Brf Tre Gudor, Brf Slottet och Raus Vång.

”Vi vårdar värden”

En devis som vi alltid bär med oss och som innebär att vi värnar om våra kunders renommé, fastigheternas värdeutveckling och de boendes trivsel och trygghet. Vi är ett fullserviceföretag inom fastighetsförvaltning. Vi bygger vår verksamhet på långsiktighet, med hög kompetens och ett stort personligt engagemang.

Låt oss tillsammans värna om värde, trivsel och trygghet!