Löner och Arvoden

Korrekta arvoden är ett måste för både arbetsgivare och löntagare.

Vi förenklar er uppgift som arbetsgivare och tar hand om all administration gällande utbetalningar, inbetalningar, deklaration och kontrolluppgifter.

  • Arvoden
  • Föräldrapenning
  • Löner
  • Semesterersättning
  • Sjuklön
  • Utbetalning av ersättning
  • Utskick av lönespecifikationer

Dessutom gör vi föreningens deklaration och sköter inbetalning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter. Efter årets slut sammanställer vi uppgifterna och skickar kontrolluppgifter till Skatteverket. Vi säkerställer också att mindre utbetalningar inte leder till onödiga utgifter eller beskattning. Givetvis följer vi de regelverk som gäller och håller oss uppdaterade vid förändringar.

Vi förenklar för dig som är arbetsgivare!

Kontakta oss om våra tjänster

Andra tjänster inom Ekonomisk förvaltning