Lånehantering

Låna till bästa villkor och få en långsiktigt god ekonomi.

HSB Nordvästra Skåne hjälper bostadsrättsföreningar med en professionell hantering av föreningens lån. Räntorna för bostadsrättsföreningens lån är ofta en av de största kostnadsposterna i resultaträkningen. Därför är det viktigt att styrelsen har god uppsikt över krediterna.

Vår kompetens och våra samordningsfördelar ger oss optimala förutsättningar att förhandla fram konkurrenskraftiga och attraktiva kreditvillkor.

Aktiv kredithantering

  • Vi arbetar aktivt med varje enskild bostadsrättsförenings krediter
  • Vi har lång erfarenhet och god kunskap av kreditupphandling och ser till att föreningen får bästa möjliga kreditvillkor
  • Vi konkurrensutsätter och omförhandlar befintliga krediter
  • Vi hjälper till att ta upp nya lån och dess säkerheter
  • Vi sköter betalning av räntor och amorteringar
  • Vi har en helhetssyn på kreditupplägg, amorteringstakter, avskrivningsplaner och kommande investeringar
  • Vi erbjuder rådgivning

Bästa villkor för dig och din förening genom professionell upphandling!

Kontakta oss om våra tjänster

Andra tjänster inom Ekonomisk förvaltning