Bokföring och Bokslut

Vi hjälper er med allt som rör bokföring och bokslut.

Redovisning kan ibland vara både tidskrävande och lite krångligt. Låt därför oss ta hand om den åt er.

Vi hjälper bland annat till med:

  • Betalningar
  • Bokföring
  • Bokslut
  • Deklarationer
  • Fastighetstaxering
  • Kassaredovisning
  • Leverantörsfakturor
  • Momsredovisning
  • Myndighetskontakter

Årsredovisning i nära samarbete med styrelsen

Årsredovisningen upprättas enligt gällande lagstiftning och i nära samarbete med styrelsen. En årsredovisning som vi upprättar är tydlig och informativ samt innehåller intressanta nyckeltal. Nuvarande och blivande medlemmar, kreditinstitut och andra intresserade ska genom årsredovisningen få en god och rättvisande bild av er förening. För att göra det enklare för läsaren innehåller årsredovisningen alltid en ordlista med ekonomiska begrepp.

Genomgång av årsredovisning

Inför stämman kan vi gå igenom årsredovisning och föreningens ekonomi med styrelsen. Vi kan också medverka på stämman och presentera föreningens årsredovisning för medlemmarna. Självklart ser vi till att revisorerna får den dokumentation och information de behöver för sin granskning.

Digitalt verktyg för total insikt

På vår digitala styrelsewebb kan du som styrelseledamot enkelt följa föreningens ekonomi och attestera leverantörsfakturor. Här hittar du faktauppgifter om föreningen och medlemmarna, registreringsbevis, försäkringsbesked och mycket annat. Du tar också lätt fram en resultat- eller balansrapport. Om du behöver extra rapporter hjälper vi dig självklart med det också.

Inlåning för HSBs medlemsföreningar

Vi erbjuder hantering av bostadsrättsföreningars likviditet. Vi använder ett kontobaserat avräkningssystem och förvaltningsstrategin fokuserar på trygg och stabil avkastning.

HSB Nordvästra Skåne Ekonomisk Förening är ett registrerat inlåningsföretag hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Inlånade medel regleras av en finanspolicy antagen av HSB Nordvästra Skåne styrelse. Dessa används för finansiering av HSB Nordvästra Skånes verksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

Säkerställ föreningens bokföring och få tid över till annat!

Kontakta oss om våra tjänster

Annette Månsson

Projektledare och avtalsansvarig administrativ förvaltning

042-19 95 30

Skicka e-post

Andra tjänster inom Ekonomisk förvaltning