Avgifts- och hyresadministration

Vi hjälper er med hyror, hyresavtal, pantsättningar och mycket mer.

Det finns en del att tänka på beträffande administrationen av ett boende i en bostadsrätt, både för den enskilde och för föreningen. Vi har här listat upp ett antal ärenden där vi kan förenkla vardagen för både styrelsen och de boende i föreningen. Finns det andra frågor så finns vi såklart där för er, bara ett samtal bort.

Medlems- och lägenhetsförteckning

En bostadsrättsförening är enligt lag skyldig att föra en lägenhetsförteckning, det vill säga en förteckning över de lägenheter i föreningen som är upplåtna med bostadsrätt.

Förteckningen ska innehålla:

  • Lägenheternas beteckning enligt bostadsrättsföreningens ekonomiska plan
  • Bostadsrättshavarens namn och andelstal
  • Antal uttagna pantsättningar per lägenhet

Vi hjälper föreningen att säkerställa att registret alltid är uppdaterat, oavsett hur många tillträden föreningen har.

Överlåtelser

Vi hanterar mer än tusen överlåtelser per år och har väl inarbetade rutiner för hur dessa ska hanteras. Vid överlåtelsen är styrelsens viktigaste uppgift att godkänna nya medlemmar vilket kan ske digitalt via styrelsewebben.

Efter godkännandet sköter vi allt administrativt fram till tillträdet, vilket innebär att lägenhetsförteckningen uppdateras och alla handlingar och nya avier skickas ut till berörda parter. Vi ser givetvis också till att säljaren och Skatteverket får en kontrolluppgift om försäljningen inför kommande deklaration.

Hyresavtal

Vi hjälper till med:

  • Kontraktsskrivning
  • Hyresförhandling
  • Köhantering för hyresavtal gällande parkering, garage och lokaler

För att få en snabb och effektiv hantering för såväl styrelse, medlemmar och hyresgäster registreras avtalen i bostadsrättsföreningens register och blir därmed synliga i styrelsewebben.

Avgifter och hyror

Vi administrerar avgifter och hyror på ett säkert sätt, det är viktigt för en bostadsrättsförenings ekonomi att avgifter och hyror betalas i tid.

Vi utför kvartalsvis aviseringar av avgifter och hyror till bostadsrättshavare och hyresgäster.

I denna tjänst ingår även:

  • Betalningspåminnelser
  • Eventuell inkassohantering
  • Uppsägning och eventuell avhysning

Vi kan även utfärda fakturor till boende och andra för bostadsrättsföreningens räkning.

Pantsättning

En bostadsrättslägenhet kan pantsättas som säkerhet för ett lån. Vi ser till att pantsättningen registreras i lägenhetsregistret. I tjänsten ingår även avnotering av panter och underrättelse till panthavare såsom bank och kreditinstitut vid obetalda avgifter. Vi hanterar pantsättningar efter fullmakt från bostadsrättsföreningen.

Autogiro, e-faktura och e-autogiro

De som har en bostad, lokal eller liknande som förvaltas av HSB Nordvästra Skåne, har möjlighet att få avgiften/hyran via autogiro, e-faktura eller som e-faktura med autogiro (e-autogiro).

Effektiv hantering genererar god ekonomi för er förening!

Kontakta oss om våra tjänster

Frida Cutic

Ansvarig kundservice och administration

042-19 95 47

Skicka e-post

Andra tjänster inom Ekonomisk förvaltning