Byggprojektledning

Anlita en erfaren byggprojektledare och luta er därefter tryggt tillbaka!

Genom att anlita en byggprojektledare kan ni vara säkra på att arbetet utförs på rätt vis och uppfyller alla branschkrav. Så låt oss hjälpa till, det kan spara både tid och pengar!

Vi vet att många fastighetsägare gärna vill driva byggprojekten själva. Men ofta är de lagar och krav som ska uppfyllas en snårig djungel. Det kan också vara svårt att veta exakt vad som ska ingå i anbuden för att de ska vara jämförbara.

Byggprojektledaren – er spindel i nätet

Byggprojektledaren fungerar som spindeln i nätet och håller ihop projektet fram till slutbesiktningen, det är lönsamt både vid små och stora projekt.

Projekteringsfas

Under projekteringsfasen planeras och projekteras de åtgärder som ska utföras. I renoverings- och ombyggnadsprojekt brukar det innebära att fastighetsägaren och byggprojektledaren träffas för en inledande diskussion om vad fastighetsägaren önskar. Därefter anlitas de konsulter som behövs för att upprätta ett förfrågningsunderlag och eventuella bygglovshandlingar.

Något som inte får glömmas bort är kommunikationen med de boende och andra hyresgäster. Vi har väl utvecklade processer för detta och vet vad som fungerar.

Produktionsfas

När entreprenaden kommer igång håller byggprojektledaren i byggmöten, gör kontroller på arbetsplatsen och har den dagliga kontakten med upphandlad entreprenör och övriga leverantörer.

Byggprojektledaren säkerställer också att besiktningar utförs på ett korrekt sätt och avslutar projektet formellt.

Tid är pengar och kunskap är ett måste – anlita en erfaren byggprojektledare för ert kommande projekt!

Kontakta oss om våra tjänster

Mirsad Tucalija

Ansvarig byggprojektledning

042-19 95 60

Skicka e-post

Andra tjänster inom Byggprojektledning