Ramavtal

Trygga arbeten genom ramavtal med entreprenörer

HSB Nordvästra Skåne erbjuder bostadsrättsföreningar att nyttja ramavtal för att skapa säkra inköp avseende löpande servicearbeten och mindre entreprenader i fastigheten.

Vi har arbetat fram ramavtal med entreprenörer och föreningen har därigenom möjlighet att göra trygga upphandlingar. Ramavtal finns för samtliga discipliner; bygg, el, måleri, vs, ventilation, plåt, tak och mark. Ramavtalen innebär ekonomiska fördelar där timpriserna inkluderar kostnader för bil, milersättning och restid samt att allt inköpt material debiteras till entreprenörens självkostnad (inköpspris) med ett på förhand bestämt procentuellt påslag. Det kostar inte föreningen något att använda sig av ramavtalen vid upphandling av entreprenörer.

Vid ramavtalsupphandlingen har vi säkerställt och kontrollerat att entreprenören uppfyller stora delar av de krav som normalt åvilar bostadsrättsföreningen från stat, kommun, försäkringsbolag med mera. Dessutom ges 5 års garanti på utfört arbete och material, vilket annars brukar uppgå till 2 år.

På styrelsewebben finns information samt kontaktuppgifter och prislista för samtliga gällande ramavtal.

Det är viktigt att kunden kan känna sig trygg med oss på HSB Nordvästra Skåne och kan lita på att arbetet utförs rätt och uppfyller alla branschkrav.

Kontakta oss om våra tjänster

Mirsad Tucalija

Ansvarig byggprojektledning

042-19 95 60

Skicka e-post

Andra tjänster inom Byggprojektledning