Underhålls- och investeringsplan

Bevara värdet på er fastighet genom ett välplanerat bra underhåll.

Ett av styrelsens och fastighetsägarens viktigaste ansvarsområden är att se till att fastighetens värde bevaras, ett bra och välplanerat underhåll säkerställer att allt hålls i gott skick.

Genom vår underhålls- och investeringsplan ger vi er insikt i och kännedom om:

  • Underhållsbehov
  • Framtida kostnader
  • Avsättningsbehov

Samtidigt skapar vi ett underlag för budgetarbetet, avsättningen, kassaflödesanalysen samt den kortsiktiga och långsiktiga planeringen av underhåll och investeringsåtgärder.

Underhållsplan Online

Underhållsplan Online är ett smart och webbaserat verktyg som ingår i tjänsten. Här visas överskådligt alla planerade underhålls- och investeringsåtgärder.

Få full kontroll på investeringsbehovet och ge fastigheten ett optimalt underhåll!

Kontakta oss om våra tjänster

Viktor Spinola

Ansvarig förvaltning

042-19 95 14

Skicka e-post

Andra tjänster inom Byggprojektledning