Förvaltaren – Styrelsens högra hand

Förvaltaren är styrelsens optimala bollplank inom alla frågor i föreningen.

En förvaltare tar fram korrekta beslutsunderlag för styrelsen och fungerar som rådgivare i alla förvaltningsfrågor som kan dyka upp. Styrelsens högra hand, rätt och slätt.

Inom HSB Nordvästra Skåne har vi bred kunskap inom ämnen som juridik och fastighetsekonomi. Vi hanterar även försäkrings- och skadeärenden samt planerar fastighetens underhåll. Och kan hjälpa er med konkreta bedömningar och analyser av till exempel energiförbrukningen. Som återkoppling i alla frågor får ni regelbundet förvaltarrapporter, så att underlagen alltid är uppdaterade.

Förvaltaren blir er kontakperson och är väl insatt i föreningen. Han biträder er i alla kontakter, skapar extra trygghet och ger er ett smidigt styrelsearbete.

Ta hjälp av en förvaltare och få mer tid över till styrelsearbetet!

Kontakta oss om våra tjänster

Tomas Lilja

Vice VD och förvaltningschef

042-19 95 32

Skicka e-post

Andra tjänster inom Fastighetsförvaltning