Förvaltaren – Styrelsens högra hand

Förvaltaren är styrelsens optimala bollplank inom alla frågor i föreningen.

En förvaltare tar fram korrekta beslutsunderlag för styrelsen och fungerar som rådgivare i alla förvaltningsfrågor som kan dyka upp. Styrelsens högra hand, rätt och slätt.

På HSB Nordvästra Skåne har vi bred kunskap inom ämnen som juridik och fastighetsekonomi. Vi hjälper våra kunder med försäkrings- och skadeärenden samt planerar fastighetens underhåll. Vi kan även hjälpa föreningen med konkreta bedömningar och analyser av till exempel energiförbrukningen. Som återkoppling i alla frågor får ni regelbundet förvaltarrapporter, så att underlagen alltid är uppdaterade.

Förvaltaren blir er kontaktperson och är väl insatt i föreningen. Hen biträder er i alla kontakter med såväl boende och hyresgäster som entreprenörer, skapar extra trygghet och ger er ett smidigt styrelsearbete. Om ni vill ha full avlastning kan vi både kalla till och leda era styrelsemöten. Självklart skriver vi även protokollen.

Ta hjälp av en förvaltare och få mer tid över till styrelsearbetet!

Kontakta oss om våra tjänster

Tomas Lilja

Vice VD och förvaltningschef

042-19 95 32

Skicka e-post

Andra tjänster inom Fastighetsförvaltning