Med hänsyn till vår miljö har vi i år valt att inte trycka upp några kursbroschyrer. Istället presenterar vi våra kurser på vår hemsida, där vi också kommer att fylla på med fler kurser under året. Alla kurser som tillkommer, kommer vi att presentera i vårt nyhetsbrev så att du har möjlighet att anmäla dig till dessa.

Gå gärna in på vår hemsida och anmäl dig till de kurser som är tillgängliga nu för att säkerställa din plats.

Gå till kursanmälan