Bra att veta

Här har vi samlat fakta som är bra att veta för dig som bor i en bostadsrätt.

Tagg: Lås och nycklar

Återställ filter

Huvudnyckel

Huvudnyckel, Lås och nycklar, Underhåll, Underhåll av föreningen

Om föreningen behöver utföra arbete eller besiktning har styrelsen rätt till tillträde till din bostad. Föreningen har inte rätt att på eget bevåg gå in i din bostad. Finns det t ex en huvudnyckel krävs tillstånd från dig som bostadsrättshavare innan huvudnyckel får användas. Skulle du vägra släppa in föreningen för att utföra nödvändiga arbeten kan föreningen vända sig till Kronofogden för handräckning.

Lås och nycklar

Bostadsrättstillägg, Fastighetsförsäkring, Hemförsäkring, Inre fond, Lås och nycklar, Säkerhetsdörr, Underhåll, Underhåll av föreningen

Lås

Låset är bostadsrättshavarens ansvar. Om ditt dörrlås slutar fungera är det du som får betala reparation eller utbyte. Du får även låta installera ett extralås i dörren. Tänk bara på att du ställer dig utanför ett eventuellt låssystem i föreningen om du byter lås/cylinder. Du måste se till att bytet görs fackmässigt.

Nycklar

Nycklarna är bostadsrättshavarens ansvar. Behöver du en extranyckel får du själv bekosta den. I vissa föreningar kan nycklar endast beställas genom styrelsen. Om du misstänker att nyckeln har kommit i orätta händer får du överväga att byta lås eller eventuellt koda om låscylindern om det är möjligt. Kostnaderna får du själv stå för eftersom lås med nycklar är bostadsrättshavarens ansvar.

Säkerhetsdörr

Dörrar, Inre fond, Lås och nycklar, Säkerhetsdörr, Underhåll, Underhåll av föreningen

Ansvaret för lägenhetens ytterdörr kan variera beroende på föreningens stadgar. Börja därför alltid med att kontrollera vad som gäller just i din bostadsrättsförenings stadgar.

Om dörren till din lägenhet är bostadsrättshavarens ansvar har du rätt att montera in en säkerhetsdörr. Den nya dörren måste uppfylla de krav som ställs vad gäller ljudisolering och brandskydd samt föreningens krav på utseende. Föreningen äger rätt att måla utsidan av din lägenhetsdörr.

Om din ytterdörr är en del av byggnadens fasad kan byte till annan ytterdörr vara bygglovspliktigt.

Du har inte rätt att kräva att föreningen monterar en säkerhetsdörr till din lägenhet, men i samband med ett större ombyggnadsjobb kan föreningsstämman besluta att föreningen monterar säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter. Avvikelser kan förekomma i din bostadsrättsförenings stadgar.

Dörrar

Dörrar, Inre fond, Lås och nycklar, Säkerhetsdörr, Underhåll, Underhåll av föreningen

Ansvaret för lägenhetens ytterdörr kan variera beroende på föreningens stadgar. Börja därför alltid med att kontrollera vad som gäller just i din bostadsrättsförenings stadgar.

Om lägenhetens ytter- och innerdörrar är bostadsrättshavarens, får du byta ytterdörr och lås i dörren utan styrelsens tillstånd. Du måste dock tänka på att dörren måste uppfylla de normer som gäller för brandklassning och ljuddämpning. Byter du låset eller sätter in ytterligare ett lås så ställer du dig utanför ett eventuellt låssystem i föreningen.

Om du bor i till exempel ett radhusområde där din lägenhetsdörr är en del av husets fasad kan byte av dörr vara bygglovspliktigt.

Föreningen har rätt att måla ytterdörrens utsida.

Avvikelser kan förekomma i din bostadsrättsförenings stadgar.

Hittar du inte vad du letar efter?