Bra att veta

Här har vi samlat fakta som är bra att veta för dig som bor i en bostadsrätt.

Tagg: Badrum

Återställ filter

Stambyte

Badrum, Stambyte, Underhåll av föreningen

Med åren åldras såväl vattenledningar som avloppsrör samtidigt som det samlas avlagringar inne i rören. Det innebär att föreningen får problem med återkommande stopp i avlopp och vattenskador på grund av läckage. Det kan till och med gå så långt att vissa lägenheter blir utan vatten. Efter cirka 40–60 år behöver därför både tappvattenledningar och avloppsrör bytas. Detta kallas stambyte. I samband med stambyte passar man oftast på att renovera samtliga badrum och toaletter i föreningens lägenheter.

Stambytet i sig är en underhållsåtgärd som beslutas av styrelsen i föreningen.

Stambytet innebär att hantverkarna måste öppna upp väggar och golv i t ex badrum. Enligt stadgarna är ansvaret för återställning av tätskikt och ytskikt i badrum bostadsrättshavarens. Praktiskt taget alla bostadsrättsföreningar beslutar därför, med stämmobeslut, att tillfälligt överlåta detta ansvar till bostadsrättsföreningen och samtidigt renovera badrummen med nya tätskikt, kakel på väggar, klinker på golv, nytt porslin m m. När stambytet är genomfört och badrummet är renoverat återgår ansvaret till bostadsrättshavaren.

Om du tänker renovera ditt badrum så fråga alltid styrelsen om det planeras ett stambyte de närmaste åren.

Badrum

Badrum, Inre fond, Stambyte, Underhåll, Underhåll av föreningen

Innan du gör större ändringar i ditt badrum eller annat våtutrymme bör du kontrollera med föreningens styrelse om det planeras ett stambyte de närmaste åren. Om så är fallet bör du undvika att investera större summor vid en badrumsrenovering eftersom både yt- och tätskikt troligen måste rivas och bytas vid ett stambyte, vilket du i så fall inte kompenseras för.

Ytskikt, porslin och blandare i badrum, dusch och toaletter är bostadsrättshavarens ansvar. Det innebär att du får byta plastmattor, kakel, klinker, toalettstol, tvättfat och blandare utan att söka tillstånd. Under kakel och klinker finns det ett tätskikt som hindrar vatten och fukt att tränga in i den underliggande konstruktionen. Detta tätskikt är också bostadsrättshavarens ansvar.

Vid en eventuell renovering av badrum måste du se till att golvbrunnen är av godkänd typ. Ofta måste den bytas. Om golvbrunnen är felaktig är inte badrummet godkänt av till exempel försäkringsbolaget. Du måste också se till att arbetet utförs fackmässigt.

Hittar du inte vad du letar efter?