Avgifts- och hyresavier i pappersform kommer från och med 2024 att skickas ut varje månad i stället för kvartalsvis. Den första månadsaviseringen skickas ut i mitten av december 2023 och avser januari månads avgift/hyra.

Förutom nuvarande betalningssätt via autogiro, e-faktura och pappersavi, tillkommer nu också möjligheten att erhålla din avi digitalt genom Kivra. Du kan även välja att betala din avi direkt genom Kivra.

Läs mer om digitala avier genom Kivra här >