Bra att veta

Här har vi samlat fakta som är bra att veta för dig som bor i en bostadsrätt.

Tagg: överlåtelse

Återställ filter

Sälja lägenhet

kontrolluppgift, upplåtelse, överlåtelse, överlåtelseavgift

Upplåtelse

Första gången en bostadsrätt säljs kallas upplåtelse. Detta sker genom att ett så kallat upplåtelseavtal träffas.

Överlåtelse

När en bostadsrätt säljs vidare från en bostadsrättshavare till en annan kallas det överlåtelse. Köpet regleras genom att ett överlåtelseavtal upprättas. Bostadsrättsföreningen kan inte hindra en bostadsrättshavare att överlåta sin bostadsrätt. För att en överlåtelse ska vara giltig krävs att den sker skriftligen och undertecknas av säljare och köpare. I avtalet ska anges den lägenhet som avses samt det överenskomna priset. Överlåtelse kan ske genom köp, byte, gåva eller arv.

Den som köper en bostadsrätt måste begära inträde i bostadsrättsföreningen. Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen givit mandat att fatta beslut. Styrelsen har rätt att göra kreditprövning av den som söker medlemskap. Om medlemskap vägras blir överlåtelsen ogiltig.

Den som vägras medlemskap kan få frågan prövad av Hyresnämnden >

Alla överlåtelser ska registreras. Anlitar föreningen HSB Nordvästra Skåne för sin administrativa förvaltning registreras de hos oss.

Överlåtelsevärde

Vid överlåtelse av en bostadsrätt kommer köpare och säljare själva överens om köpesumman – överlåtelsevärdet.

Att sälja utan mäklare

Du kan sälja din bostadsrätt utan att anlita mäklare. Självklart måste affären genomföras på ett korrekt sätt, annars kan den i värsta fall bli ogiltig. Kontakta alltid HSB Nordvästra Skåne i samband med bodelning, gåva, arv, dödsbo eller om du har andra frågor kring överlåtelsen.

Information om hur du säljer din lägenhet utan mäklare finns här >

Överlåtelseavgift

I samband med överlåtelser tar föreningen ut en överlåtelseavgift. Det är en administrativ kostnad, som i de allra flesta fall faktureras säljaren. I vissa fall är föreningens stadgar skrivna så att köparen står för överlåtelseavgiften.

Kontrolluppgifter

Enligt Skatteverkets regler skickas uppgifter till kontrolluppgift KU55 ut i slutet av januari. HSB kan inte lämna ut kontrolluppgifter i förhand.

Hittar du inte vad du letar efter?