Skifferhusen

Skifferhusen

Radhusen i Mariastaden norr om Helsingborg med en fasad av skiffer, därav namnet ”Skifferhusen”, består av 37 två- och treplanshus om 5-6 rok. Upplåtelseformen är äganderätt och bostäderna färdigställdes 2007.

Artikel i DN Bostad

”En bit ifrån blänker stenplattorna till med grå, rödbruna och grönaktiga skiftningar i solljuset. Skifferhusen speglar sin skarpskurna paradsida i det lilla vattendraget, som helt enkelt representerar det moderna sättet att ta hand om dagvatten. Det extrema ljuset framhäver skillnaden i stämning inne i huset som här vänder sig åt motsatt väderstreck. Fönstren som täcker två plan ger en fridfull, men lite högtidlig stämning inne i rummet. Terrass kompenseras av en altan i betongsten mot dagvattendraget.”

DN 2/10-2008

Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor

Tofsmesgatan 30