Rosmarinen

14 friliggande villor i två och tre plan. Kvarteret färdigställdes 2011 och har mottagit pris från Sveriges Arkitekter SAR samt Region Skåne.

Juryns motivering till SARs bostadspris 2013

”Rosmarinen är ett mycket vackert och stilsäkert projekt som är konsekvent genomfört intill sista spiken. Med enkla medel skapar de skarpskurna minimalistiska volymerna stor rumslig variation inom kvarteret. De två olika hustyperna med fasader mot gatan ger ett lustfyllt och varierat bostadsområde. Projektet visar på möjligheten att med genomarbetad gestaltning och noga styrd process göra det enkla exklusivt och skapa alternativ till traditionella småhusområden.”

Juryns motivering till Region Skånes arkitekturpris 2013

”Årets arkitekturpris går till kv Rosmarinen, Maria park, Helsingborg för sin eleganta alternativa lösning av förstädernas traditionella villaområden. Kvarteret är en intressant komposition av enkla byggnadsvolymer, genomtänkt grupperade i relation till gaturum och till det centralt belägna gemensamhetslandskapet. Hålrummen i strukturen är lika viktiga gestaltningselement som volymerna.
Både byggnader och landskapselement är enkla och ärliga i form och materialverkan. Vita bostadshus, svarta förråd och plank, gröna häckar och få men stora träd är nogsamt placerade och bildar tillsammans spännande och dynamiska rumsupplevelser, som sekvenser genom kvarteret i olika riktningar. Enkelheten och de solida materialen såväl exteriört som interiört, bådar gott för beständighet över tid, för användandets patina, för hållbart låg energiförbrukning och för estetisk uthållighet.

Det centralt belägna grönstråket kan samla kvarterets alla boende och locka grannskapets barn till upptäckande lek. Den enkla stommen ger stor frihet att realisera enskilda trädgårdsdrömmar på den privata sidan av häcken. Kvarterets bostadshus har en nästan provokativt hög standard, men den innovativa strukturen kan ha sin tillämpning även i mindre skalor, med mindre bostadshus, oavsett material, för fler livsstilar.”

Arkitekt: Griab genom Anders Lundin (ansvarig), Abbas Chahrour och Juha Huhtilainen

Stenfalksgatan 6, Helsingborg