Brf Tre Gudor

Svarta byn i Viken, strax norr om Helsingborg. Brf Tre Gudor består av 58 lägenheter om 3-4 rok byggda som radhus, parhus och två-plans lägenhetshus. Upplåtelseformen är bostadsrätt och bostäderna färdigställdes 2001. Brf Tre Gudor tilldelades Region Skånes arkitekturpris 2002. Bostäderna tilldelades också utmärkelsen ”Årets HSB-projekt” av HSB Riksförbund 2002.

Juryns motivering till ”Årets HSB-projekt”

””Gudor” är det dialektala uttrycket för ”smal krokig gränd som leder till vattnet”. Det har arkitekterna tagit fasta på och tolkat fiskeläget Vikens karaktär och omsatt det till vår tids arkitektur på ett inspirerande sätt. Situationplanens ”Tre gudor”, tre krokiga gator, kring en grönkil är skickligt utformat. Att man inte utnyttjat hela byggrätten bidrager till dessa kvaliteter. De små, smala och svarta husen har en arkitektur av mycket hög kvalitet där varje del fogats till helheten på ett för svenska förhållanden ovanligt professionellt sätt.”

”Svarta hus utmanar”

”I folkmun fick den snabbt öknamnet ”Svartbygget” – den nya bostadsbebyggelsen Tre Gudor i skånska Viken. Med sina svarta fasader och tak av zinkplåt har de femtioåtta danskritade husen snabbt blivit uppmärksammade. I Vikenprojektet har arkitekterna haft en betydligt tyngre roll än vad som är vanligt i Sverige. ”

DN Bostad 20/1-2002

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten

Selmas guda