Brf Slottet

Brf Slottet

Bostäder på Slottshöjden i centrala Helsingborg. Projektet vann SARs Kasper Salinpris år 2000. Kv Slottet tilldelades också pris av Skönhetsrådet i Helsingborgs stad 1999. Brf Slottet består av 34 lägenheter om 1-4 rok. Upplåtelseformen är bostadsrätter och bostäderna färdigställes 1999.

Juryns motivering till SARs Kasper Salinpris

”…. för den skickligt förnyande gestaltningen av ett befriande öppet och fullt modernt bostadsrum med omsorgsfullt formade lägenheter som präglas av stor inlevelse och generositet, av kontrastrik ljusföring och påtaglig närvaro i detaljutformningen.”
”Det goda utförandet i hela skalan från helhet till detaljer, från det gemensamma till det privata, inom ekonomiska ramar, ingjuter ny tillförsikt om att bostaden åter kan bli framtidens främsta och mest angelägna arkitektuppgift.”

Motivering till erhållet pris från Skönhetsrådet i Helsingborgs stad

”Området präglas av djärvhet, precision, lyhördhet och volymmässig balans med omgivningen. Lätt, ljus prägel och välproportionerade fasader bidrar till den lyckade helhetsbilden. Området är ett skolexempel på anpassning av ny arkitektur till gammal miljö.”

Arkitekt: Henrik Jais-Nielsen och Mats White

Sankt Pedersgata 4, Helsingborg