Brf Margaretaplatsen

Två stadsvillor mitt i centrala Helsingborg. Brf Margaretaplatsen består av 22 lägenheter om 2-5 rok. Upplåtelseformen är bostadsrätter och bostäderna färdigställdes 2007.

Juryns motivering vid nomineringen till SAR Bostadspris 2007

”En säker behandling och omsorg om vackra beständiga material är utmärkande för de nya husen på Margaretaplatsen. Den oförställda gestalten i kalkputsat tegel och markerade bjälklagsband i betong associerar till 1970-talets rationella byggeri och till en värdigt åldrad eldgul 1700-talsfasad.

I den dramatiska stadsmiljön där Helsingborgs stenstad möter landborgen har två byggnadsvolymer placerats på ett sofistikerat sätt.

Branten och lövskogen blir en levande fond för både hus och bostäder och sträckan utmed stadsgatan utnyttjas elegant för en ramp som flankeras av en vattenspegel. Markplaneringens stenmaterial och omsorgsfulla behandling ger en behaglig introduktion till en kvalitet som följer hela projektet.

Bostäderna har en genomgripande uppdelning av privata rum och öppna umgängesytor. Grundplanens tre armar kring trapphuset ger de flesta lägenheterna utblickar och ljus från mer än två håll och en påtaglig närvaro av staden och parken utanför.”

Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Persgatan 70, Helsingborg