Välkommen till Fria gruppens årsmöte

Du som är medlem i HSB, men ännu inte har något HSB-boende kallas till årsmöte med ”Fria gruppen”. Vid mötet utses gruppens representanter till HSB Nordvästra Skånes stämma.

I samband med mötet kommer vi informera om medlemskapet i HSB.

Vi träffas tisdagen den 7 maj kl. 17 på HSB-kontoret i Ramlösa Brunnshotell.

Tillbaka till alla evenemang