Nu när vi går mot kallare tider kan temperaturen i din bostad variera under några veckor innan den stabiliserar sig. (Omvänt gäller detta även under våren, när vi går mot varmare tider.) Att inomhustemperaturen varierar under några veckor är inget fel som ska åtgärdas, utan det är fullt normalt.

 

Så här fungerar värmen i din bostad
Temperaturen i din bostad ska vara ca 20 grader. Termostaterna på elementen är reglerade så att du aldrig kan få varmare i bostaden än den maxtemperatur som ställts in centralt i föreningen. Värmen i din bostad sätts igång när det blir kallt ute. Ju kallare det är utomhus, desto mer värme skickas ut i elementen. Under hösten är nätterna kallare, medan dagarna fortfarande är varma, vilket gör att det tar ett tag innan rätt balans på värmen uppnås. En solig dag märks temperaturskiftningarna tydligast. När du har uppnått rätt temperatur i bostaden stängs elementen av. Det innebär att elementen kan vara kalla så länge din bostad håller rätt temperatur. När elementen är på är de varmare överst och svalare nertill.

 

Vad du kan göra för att få en bra inomhustemperatur

  • Möblera rätt; se till så att möbler och tjocka gardiner inte placeras framför element eller elementens termostat. Värmen måste kunna cirkulera och spridas ut i resten av rummet. Placeras något framför termostaten värms bara luften vid termostaten upp, vilket kan leda till att den stängs av trots att det kan vara kallt i resten av rummet.
  • Vädra snabbt och effektivt; öppna ett fönster och vädra ut under en kort stund istället för att vädra lite under flera timmar. Stäng av elementet under tiden du vädrar.
  • Använd bara köksfläkten när du lagar mat, använd fönster/balkongdörr för vädring.
  • Har din bostad tilluftsventiler bakom elementen? Se till så att de är öppna och att filtren är rena.
  • Om du upplever att det är för varmt i bostaden kan du alltid vrida ner termostaten för att få svalare temperatur i till exempel ditt sovrum.

 

Detta kan du göra för att spara energi
”Rätt” temperatur inomhus är ca 20 grader. Om du sänker temperaturen inomhus med 1 grad så sänker du din energiförbrukning för uppvärmningen med ca 5 %. Kostnaden för uppvärmningen av din bostad är dessutom en av de största delarna av din månadsavgift och alla i föreningen kan därför hjälpas åt att hålla nere kostnaden.

  • Stäng av elementen i rummet när du vädrar, annars jobbar de på för fullt med att skicka ut värme som försvinner rakt ut genom fönstret.
  • Upplever du att du har för varmt i sovrummet är det bättre att du vrider ner termostaten än att du öppnar fönstret.
  • Har du gamla fönster kan det vara en god idé att se över tätningen.

 

Tycker du att det är för kallt även några veckor senare?
Är du osäker på om temperaturen är rätt så kan du mäta temperaturen 1 meter från yttervägg och 1 meter upp från golvet.

 

För bostäder som är uppvärmda med vattenburen golvvärme är scenariot det samma som för bostäder uppvärmda med element.