Bra att veta

Här har vi samlat fakta som är bra att veta för dig som bor i en bostadsrätt.

Återställ filter

Andelstal

Andelstalet beskriver hur stor del av bostadsrättsföreningen som bostadsrättshavaren äger. Andelstalet ligger ofta till grund för fördelningen av föreningens årsavgifter. Förutom storleken i kvadratmeter påverkas andelstalet oftast av faktorer som läge i fastigheten, våning, ljusinsläpp med mera. Därför kan två lika stora lägenheter ha olika andelstal och därmed olika stor avgift.

Avgift

Avgift, Avier, E-faktura, Hyra

Kostnaden för boendet i en bostadsrätt kallas avgift. Avgiften ska inte förväxlas med hyra för exempelvis parkeringsplatser, garage, förråd med mera. Avgiften ska betalas vid den tidpunkt som regleras av de avtal du undertecknat. Om avgiften betalas för sent kan det leda till att du förverkar rätten till bostadsrätten.

Det är styrelsen för bostadsrättsföreningen som fastställer avgiftsnivåerna. Styrelsen är skyldig att ta hänsyn till föreningens kända drifts- och förvaltningskostnader och planerade underhållskostnader när dessa beslut fattas. Föreningens stämma får inte fatta beslut om avgifter.

Till grund för avgiften ligger oftast lägenhetens så kallade andelstal, det vill säga hur stor del av bostadsrättsföreningen varje lägenhet motsvarar. Andelstalet sätts när föreningen bildas och styrs av bostadsytan. Men även andra faktorer spelar in, till exempel läge i fastigheten, våning och ljusinsläpp. Det gör att två lika stora lägenheter kan ha olika andelstal och därmed olika stora avgifter. Förutom andelstal kan man ha andra principer som kostnadsfördelning.

I årsredovisningen ser du avgifterna som en intäkt till föreningen, benämnd årsavgift. Vanligast är dock att man betalar avgiften månadsvis och det kallas då för månadsavgift.

Hittar du inte vad du letar efter?