Upphandling av entreprenör

Våra byggprojektledare säkerställer kostnadskontroll i upphandlingen av hela ert projekt.

Våra erfarna byggprojektledare hjälper er att göra korrekta och heltäckande upphandlingar för det aktuella projektet. En bra upphandling ger bättre kontroll och kan spara mycket pengar.

När anbuden inkommer gör vi en anbudssammanställning. Upphandlingsmöte hålls då med en eller flera anbudsgivare och kontrakt tecknas med den entreprenör som vi tillsammans önskar anlita.

Direktupphandling

Vid mindre eller akuta arbeten är det vanligt med direktupphandling. Vi ger er råd, till exempel om lämpliga entreprenörer med bra referenser.

Tillsammans hittar vi rätt entreprenörer, kontakta oss!

Kontakta oss om våra tjänster

Mirsad Tucalija

Ansvarig byggprojektledning

042-19 95 60

Skicka e-post

Andra tjänster inom Byggprojektledning