Trädgårdsdesign

Vilka träd ska vi välja? Vi skapar era gröna rum!

Vi hjälper er att skapa en välskött och välplanerad utemiljö kring fastigheten där alla känner sig välkomna. En inbjudande gård höjer dessutom områdets attraktionskraft och bevarar/ökar fastighetens och lägenheternas värde.

Med naturliga mötesplatser för de boende stärks också tryggheten, trivseln och gemenskapen.

Vi har kompetensen och är lyhörda

Kontakta vår trädgårdsdesigner för idéer kring trädgården, och ha gärna med er egna. Vi ser trädgården som en förlängning av lägenheterna och utformar den enligt styrelsens och de boendes önskemål beträffande växter, träd, sittplatser, lekplatser med mera.

Låt oss skapa fler rum tillsammans, bara fantasin sätter gränserna!

Kontakta oss om våra tjänster

Andra tjänster inom Fastighetsservice