Renovering och nybyggnad

Spara tid och pengar i ditt byggprojekt, vi hjälper dig!

Vi hjälper dig och din förening med allt från upphandling av material och tjänster till myndighetskontakter vid alla typer av ombyggnader, tillbyggnader, nybyggnader och renoveringsprojekt.

Detta sparar oftast mycket tid för styrelsen och pengar för föreningen, i synnerhet vid omfattande projekt.

Exempel på vanliga projekt är:

 • Anpassning av lokaler
 • Balkongrenovering
 • Fasadrenovering
 • Fönsterbyte
 • Kulvertbyte
 • Montering av säkerhetsdörrar
 • Stambyte och badrumsrenovering
 • Takbyte
 • Trapphusrenovering
 • Uppförande av miljöhus
 • Ventilationsbyte

Vilken typ av byggprojekt står ni inför? Kontakta oss så hjälper vi till!

Kontakta oss om våra tjänster

Mirsad Tucalija

Ansvarig byggprojektledning

042-19 95 60

Skicka e-post

Andra tjänster inom Byggprojektledning