Myndighetskontakter

Vi tar hand om alla ansökningar och myndighetskontakter innan projektstart.

I de flesta byggprojekt måste olika slags anmälningar och ansökningar göras till myndigheter. Vi har lång erfarenhet och bra upprättade rutiner gällande myndighetskontakter. Här kan ni spara både tid och pengar!

Vi ser till att er ansökan och anmälan är korrekt och att dokumenten skickas in i tid. Dessutom för vi er talan i dialogen med berörda myndigheter.

Några exempel på myndighetskontakter som kan krävas vid olika projekt:

  • Anmälan till Arbetsmiljöverket
  • Anmälan till Byggnadsnämnden
  • Bygglov
  • Kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglagen)
  • Planändring

Även andra typer av myndighetskontakter kan vara aktuella beroende på projektets art.

Se Byggprojektledning

Kontakta oss om våra tjänster

Mirsad Tucalija

Ansvarig byggprojektledning

042-19 95 60

Skicka e-post

Andra tjänster inom Byggprojektledning