Förfrågningsunderlag

Vi skapar tydliga förfrågningsunderlag för er trygghet genom hela byggprocessen.

Vi hjälper till att upprätta alla handlingar inför era renoverings- eller ombyggnadsprojekt.

Vi har mångårig erfarenhet på både bredden och djupet i att upprätta handlingar och förhandla med entreprenörer. Genom åren har vi sparat stora summor åt både föreningar och fastighetsägare som anlitat oss.

Få ett komplett underlag med hjälp av proffsen

För att få ett komplett underlag anlitas olika byggkonsulter som till exempel arkitekter, konstruktörer, VVS- och elkonsulter. Konsulterna gör platsbesök i fastigheten och vid behov utförs även undersökningar för att kunna upprätta de handlingar som behövs.

För att kunna konkurrensutsätta ett arbete krävs att handlingarna är korrekta, tydliga och kalkylerbara, då blir anbuden likvärdiga och jämförbara. Här kan man spara mycket pengar.

Få hjälp med dina viktiga handlingar

Ram-, bygg- eller entreprenadhandlingar upprättas. Utöver dessa handlingar skrivs ett dokument, kallat Administrativa Föreskrifter, som styr entreprenadjuridiken och innehåller information som behövs för projektet. Att anlita en byggprojektledare för att upprätta dessa handlingar är ett klokt beslut och fastighetsägaren kan lita på att alla viktiga aspekter kommer med. På detta sätt undviks också onödiga diskussioner och oväntade kostnader när projektet väl är igång.

Administrativa Föreskrifter är ett viktigt dokument då det bland annat hanterar frågor som:

  • Arbetsmiljöansvar
  • Betalningar
  • Försäkringsfrågor
  • Garantitider
  • Kvalitetssäkring
  • Vitesklausuler

En fastighetsägare har ett långtgående ansvar som ansvarig byggherre för projektet. Korrekt upprättade handlingar och dokumentation är A och O för att fastighetsägaren ska vara säker på att ansvarsplikten är uppfylld. Samtliga ovan upprättade handlingar sammanställs till ett komplett förfrågningsunderlag som byggprojektledaren skickar ut till lämpliga entreprenörer för anbudsräkning.

Se Byggprojektledning

Kontakta oss om våra tjänster

Mirsad Tucalija

Ansvarig byggprojektledning

042-19 95 60

Skicka e-post

Andra tjänster inom Byggprojektledning