Besiktningar

Hur mår er fastighet egentligen och hur ser underhållsplaneringen ut?

Vi utför fastighetsbesiktning, slutbesiktning och garantibesiktning. Genom regelbunden besiktning elimineras riskerna för att eventuella brister upptäcks för sent och då innebär onödiga kostnader.

Fastighetsbesiktning

En fastighetsbesiktning utförs för att få en helhetsbild av fastighetens status. Besiktningen kan exempelvis utföras när fastighetsägaren behöver ta fram underlag för framtida underhållsplanering.

Slutbesiktning

När en renovering eller ombyggnad avslutas bör man utföra en slutbesiktning. Detta säkerställer att alla kontraktsarbeten utförts korrekt. Vid större renoverings- eller ombyggnadsprojekt bör en auktoriserad besiktningsman anlitas.

Garantibesiktning

I samband med att garantitiden för en renovering eller ombyggnad löper ut bör en garantibesiktning utföras. Besiktningen fångar upp eventuella fel som uppstått under garantitiden och nyare brister som entreprenören kan hållas ansvarig för.

Vänta inte för länge, en besiktning kan förlänga fastighetens livslängd och innebära att värdet bibehålls eller ökar. Och så sover man godare om natten!

Kontakta oss om våra tjänster

Mirsad Tucalija

Ansvarig byggprojektledning

042-19 95 60

Skicka e-post

Andra tjänster inom Byggprojektledning