HSB Nordvästra Skåne strävar alltid efter att vara ett ansvarsfullt fastighetsserviceföretag. I den extrema torka som råder håller vi extra koll på myndighetskrav gällande vattenhantering. Än så länge finns det inget vattenförbud i regionen utan bara restriktioner om att vara sparsam. Mer om detta kan du läsa om på NSVAs hemsida.

HSB kommer att fortsätta att vattna nyplanterade träd och buskar enligt våra garantier och avtal fram tills eventuella myndighetskrav inte tillåter detta. Däremot vattnar vi inte gräsmattor.

Vi uppmanar föreningarna att stänga av fontäner och andra vattensamlingar, att vattna på kvällstid och att vara sparsam med vattnet.