Här i korsningen Mariehällsvägen/Kungshultsvägen i Mariastaden kommer snart HSB Brf Linnéa att ta form. Säljstart är i november 2017 och inflyttning blir i mars 2019. Just nu förbereder vi för kommande schaktarbeten med att göra provtagningar av jordmassorna.