Valberedning

Valberedningen har en central roll

Funderar du över ditt uppdrag som valberedare? På kursen lär du dig mer om valberedningens funktion och uppdrag.

Vi går igenom hur valberedningen kan bedriva sitt arbete, vilket förhållande man har till styrelsen och medlemmarna samt hur man kan locka medlemmar till de olika uppdragen och hur man kan tänka kring förslag på arvoden och andra ersättningar.

Tillbaka till alla evenemang