Ditt viktiga uppdrag som styrelsens ordförande

Välkommen på pubträff

Som styrelsens ordförande har du enligt lag ett speciellt ansvar. Du ansvarar för att kalla till och leda styrelsens möten, att det förs protokoll och att styrelsens beslut verkställs. Det är inte ovanligt att styrelsens ordförande ansvarar för mer än vad lagen kräver. Hur ser det ut i din förening?

Vi ses på en lokal pub i Helsingborg med avslappnad atomsfär för att diskutera ordförandes roll. Vi kommer bland annat att prata om att leda möten, fördela arbetsuppgifter, skriva protokoll, förfarandet kring anbud samt ledarskap.

Anmälda får mer detaljerad information när det närmar sig.

Tillbaka till alla evenemang