Årsmöte för Fria gruppen

Du som är medlem i HSB, men ännu inte har något HSB-boende, är välkommen på årsmöte med ”Fria gruppen”. Vid mötet utses gruppens representanter till HSB Nordvästra Skånes stämma.

Vi träffas måndagen den 7 maj kl. 17 på HSB-kontoret i Ramlösa Brunnshotell.

I år har vi ingenting nytt att informera om gällande kommande nyproduktion. Vi är däremot mycket glada över att kunna berätta att vi nyligen har sålt 36 av 37 bostadsrätter i HSB Brf Linnéa, varav de 24 första bostäderna såldes till medlemmar i HSB.

Vi avvaktar fortfarande kommunernas arbete med att ta fram nya detaljplaner för våra tomter vid Rönne å i Ängelholm, i Viken och kvarteret Bastionen i Helsingborg. Vår förhoppning är att kunna skicka ut ett nyhetsbrev i maj till dig som aktivt har anmält ditt intresse för vårt projekt i Ängelholm.

Tillbaka till alla evenemang