Vi på HSB Nordvästra Skåne följer noga Folkhälsomyndighetens och regeringens råd och riktlinjer. Vi arbetar för att verksamheten ska fungera som vanligt i så stor utsträckning som det är möjligt, men självklart har Corona-virusets framfart påverkan på vår verksamhet.

Vår krisgrupp har dagligen möte för att diskutera hur vi ska driva verksamheten och stötta våra kunder samtidigt som vi arbetar för att säkerställa att vi minimerar smittspridning för såväl personal som kunder.

Vi ställer in många möten och alla kurser på kontoret och sköter så mycket arbete vi kan via mejl och telefon samt videosamtal via Skype eller Teams. Vår personal kommer framöver att arbeta hemifrån i större omfattning, så vi kommer inte att ha full bemanning på kontoret. Oanmälda besök till kontoret undanbedes därför.

Har du material i pappersform som du behöver lämna till oss så ber vi dig att skicka det per post istället för att besöka oss. Behöver föreningen fler frisvarskuvert ber vi dig att kontakta vår kundservice på info@hsbhbg.se eller 042-19 95 00.

Personal som arbetar ute är noga med sin handhygien och använder såväl engångshandskar som handsprit.

Vårt arbetssätt kan ändras om det kommer nya direktiv från Folkhälsomyndigheten eller regeringen. Uppdaterad information hittar du här.