Vi på HSB Nordvästra Skåne följer noga Folkhälsomyndighetens och regeringens råd och riktlinjer. Den 14 maj 2020 beslutade riksdagen om fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor. Den tillfälliga lagändringen innebär att en stämma kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att medlemmarna enbart deltar genom poströstning.

Eftersom rekommendationerna fortsatt säger att vi inte ska mötas i större grupper rekommenderar HSB föreningarna att antingen hålla föreningsstämman via en digital stämma (poströstning erbjuds för de medlemmar som önskar) eller att stämman sker helt genom poströstning.

På styrelsewebben hittar du prislista för de olika stämmotyperna

Till styrelsewebben >