Du som är medlem i HSB, men ännu inte har något HSB-boende, tillhör ”Fria gruppen” och kallas härmed till årsmöte den 29 maj 2020. Syftet med detta medlemsmöte är att utse gruppens representanter till HSB Nordvästra Skånes stämma.

Med anledning av Corona-pandemin genomförs årets möte enbart genom poströstning.

Förutsättningar för poströstning
Röstning vid årsmötet år 2020 kommer enbart att ske via poströstning. Senast den 28 maj kl. 16 ska därför poströsten vara Annelie Elofson tillhanda. Den 29 maj genomförs en sammanställning av inkomna poströster och protokoll upprättas. Närvarande är Annelie Elofson, Birgitta Lewerin och Christine Månsson, samtliga anställda på HSB Nordvästra Skåne.

Du skickar poströsten till: HSB Nordvästra Skåne, Att. Annelie Elofson, Box 2030, 250 02 Helsingborg. Du kan också mejla ifylld poströst till oss.

Kallelse och formulär för poströstning hittar du här >

Om du inte har möjlighet att skriva ut formuläret för poströstning får du gärna höra av dig till Annelie Elofson på annelie.elofson@hsbhbg.se eller tfn: 042-19 95 46 så ombesörjer vi att formuläret skickas hem till dig.

Har du några frågor om årsmötet eller om hur poströstningen går till är du varmt välkommen att kontakta oss!