Vi ser fram emot att kunna lämna över nycklarna till köparna i maj 2019. På arbetsplatsen är det fullt upp, nu får enplanshusen sin fina tegelfasad och de första tvåplanshusen får taket lagt.